ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE

wsparcia sprzedaży

Automatyzuj i upraszczaj

cały proces sprzedaży

Popraw swoją firmę

Czy uważasz, że Twoi handlowcy powinni składać więcej zamówień? Sądzisz, że udałoby im się to, gdyby tylko mieli więcej czasu? Chciałbyś lepiej kontrolować pracę swoich przedstawicieli handlowych? Zdarza się, że potrzebujesz zlecić zadanie, które ma być wykonane szybko i skutecznie, ale nie masz do tego odpowiednich narzędzi? Jeśli na którekolwiek pytanie odpowiedź brzmi TAK, to potrzebujesz wdrożyć nowoczesne rozwiązanie mobilne. My Ci w tym pomożemy.

Obniż swoje koszty

Wdrażaj rozwiązania, które pozwolą zaoszczędzić czas Tobie i Twoim pracownikom. Wykonuj te same zadania szybciej i efektywniej. Zarabiaj szybciej i więcej. Rozwijaj swoją firmę, wdrażaj nowe strategie. Nie bój się zmian i nowych pomysłów. Dzięki Gemini masz teraz na to czas
i odpowiednie narzędzia.

O firmie

Mobile Box

Działamy na rynku zaawansowanych technologii od 2002 roku. Specjalizujemy się w projektowaniu, tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań mobilnych.

Działanie zorientowane na sukces stawia naszą firmę na stanowisku jednego z liderów w swojej branży.

Zdobytym doświadczeniem wspieramy naszych Klientów.

Zaufało nam ponad 200 firm

Każde wdrożenie jest indywidualnie dopasowane do potrzeb Klienta. To nas wyróżnia i dzięki temu wygrywamy z konkurencją w oczach naszych Klientów.

Mamy ponad 4000 użytkowników

Na naszym rozwiązaniu pracuje ponad 4000 pracowników w terenie i osób zarządzających pracą przedstawicieli handlowych.

Gemini to system typu SFA, który udostępnia swoim użytkownikom nowoczesne narzędzia sprzedaży mobilnej.

 

Celem systemu jest automatyzacja i przyspieszanie procesów sprzedaży, a także wspieranie handlowca w jego codziennej pracy poprzez wykorzystanie ergonomicznych i prostych funkcji.

 

Dzięki wykorzystaniu platformy Google Android, system Gemini wprowadza do świata sprzedaży mobilnej nowe funkcje i mechanizmy, które powodują, że pracownicy poświęcą mniej czasu narzędziom, którymi się posługują, by więcej uwagi przeznaczyć na istotę swojej pracy.

Mobilny użytkownik

Narzędziem przedstawiciela handlowego jest aplikacja mobilna. Aplikację Gemini można zainstalować na dowolnym tablecie lub telefonie z systemem Android. Aplikacja jest prosta w obsłudze, a jednocześnie skrywa wiele funkcjonalności. Od teraz pracownik w terenie będzie miał pełen dostęp do kartotek swoich klientów i produktów, wytyczonych zadań i celi sprzedażowych. W łatwy sposób będzie mógł zaplanować dzień pracy, utworzyć dokumenty handlowe, kasowe oraz raporty mobilne.

Integracje

System Gemini może być zintegrowany z innymi systemami, z których korzystasz. Dzięki temu zamówienie zrobione przez przedstawiciela od razu trafi do Twojego systemu sprzedażowego lub dystrybutora. Posiadamy gotowe rozwiązania, dzięki którym możemy zintegrować Gemini z wszystkimi dostępnymi na rynku systemami ERP.

Online / offline

Od początku postawiliśmy na możliwość pracy za równo online, jak i offline. Brak dostępu do sieci nie powinien blokować pracy Twojego przedstawiciela. Aplikacja automatycznie wyśle dokumenty i zsynchronizuje dane, gdy tylko połączy się z siecią. Pracownik mobilny nie musi o tym pamiętać. Spokojnie może skupić się na tym, aby jak najlepiej zrealizować swoje zadania.

Zadania

System Gemini posiada aplikację zarządzającą, dzięki której łatwo wytyczysz zadania, ankiety i cele sprzedażowe swoim pracownikom w terenie. Na bieżąco możesz generować raporty podsumowujące pracę przedstawicieli. Panel dostępny jest w postaci strony, którą możesz otworzyć w przeglądarce internetowej. Łatwo i szybko.

Nasze rozwiązania

Gemini dla Przedstawicieli Dystrybutorskich

System Gemini udostępnia swoim użytkownikom nowoczesne narzędzia wspierające handlowca w codziennej pracy na rynku tradycyjnym. Dzięki integracji z Twoim systemem sprzedażowym zamówienia, dokumenty kasowe i inne dokumenty handlowe
od razu trafiają do Twojego systemu ERP.

Gemini dla Przedstawicieli Producenckich

System Gemini wyposażony jest w innowacyjne narzędzia i funkcjonalności potrzebne do pracy na rynku nowoczesnym, m.in. ankiety, wykonywanie zdjęć, badanie obecności. Dzięki wykorzystaniu ergonomicznych i prostych funkcji, pracownicy poświęcą mniej czasu narzędziom, którymi się posługują, by więcej uwagi przeznaczyć na istotę swojej pracy i budowanie relacji z klientami.

Gemini
Katalog

Katalog Gemini to cyfrowy odpowiednik Twojego katalogu wzbogacony o możliwości jakie daje aplikacja mobilna. Galeria produktów jest przejrzysta, opatrzona niezbędnymi informacjami o produkcie, a przede wszystkim zawiera informację o promocjach oraz opcjonalnie dodatkowe banery promocyjne, logotyp producenta, znaczniki typu Nowość, Gazetka i inne. Za pomocą kilku kliknięć klient może sam dodać wybrane pozycje do zamówienia.

Gemini
dla Kierowców

Aplikacja mobilna dedykowana dla kierowców dystrybucyjnych. Aplikacja ułatwia wykonywanie dostaw oraz windykację należności.

Pobierz demo

Wypełnij poniższy formularz, aby otrzymać wersję demonstracyjną programu.

Jak do nas trafić

NASZ ADRES

Mobile Box S.A.
Zagórze 6A
61-112 Poznań

NASZE TELEFONY

sekretariat: +48 501 720 818
dział handlowy: +48 509 724 553

Komunikacja z akcjonariuszami

Poznań, dnia 14.08.2020r.

Zarząd spółki pod firmą MOBILE BOX S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej również jako „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Zagórze 6A, 61-112 Poznań, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.
Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
Niniejsze wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych przez ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798).

Poznań, dnia 31.08.2020r.

Zarząd MOBILE BOX S.A. ul. Zagórze 6A, 61-112 Poznań wpisanej do rejestru KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań–Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000390013, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w związku z art. 395 k.s.h., zwołuje na dzień 30.09.2020r. na godz. 15:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA), Spółki które odbędzie się w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 20/3, w Kancelarii Notarialnej „E. Dorota Drożdż Aleksander Drożdż Notariusz w Poznaniu spółka cywilna”.

 

Porządek obrad:

 

1.      Otwarcie obrad WZA Spółki MOBILE BOX Spółka Akcyjna.

2.      Wybór Przewodniczącego WZA Spółki MOBILE BOX Spółka Akcyjna.

3.      Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA Spółki MOBILE BOX Spółka Akcyjna oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4.      Przyjęcie porządku obrad WZA Spółki MOBILE BOX Spółka Akcyjna.

5.      Przedstawienie przez Zarząd:

a)      sprawozdań finansowych Spółki za lata 2015-2018 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,

b)      sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za lata 2015-2018,

c)      wniosków Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku/strat za lata 2015- 2018.

6.      Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdań Rady Nadzorczej z działalności za lata 2015-2018, obejmujących sprawozdania z oceny Sprawozdań Finansowych Spółki za lata 2015-2018, Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za lata 2015-2018 oraz wniosków Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku/strat za lata 2015-2018.

7.      Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdań Finansowych Spółki za lata 2015-2018.

8.      Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za lata 2015-2018.

9.      Podjęcie uchwał w sprawie przeznaczenia zysku/strat w latach 2015- 2018.

10.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w latach 2015- 2018.

11.   Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w latach 2015-2018.

12.   Podjęcie uchwały o zarejestrowaniu akcji w depozycie papierów wartościowych oraz zatwierdzenie przez WZA podpisania umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.

13.   Zamknięcie obrad ZWZA Spółki MOBILE BOX Spółka Akcyjna.

 

Ponadto Zarząd Spółki Mobile Box S.A. wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie spółki w celu ich dematerializacji. 1/5 wezwań.

Prawo do uczestniczenia w ZWZA przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy złożą w siedzibie Spółki dokumenty akcji, na co najmniej tydzień przed terminem ZWZA i nie odbiorą ich przed jego ukończeniem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem odbycia ZWZA.